Смях през сълзи – оценка на курса

5 е много доволен, 1 недоволен.
5 е много доволен, 1 недоволен.
5 е много доволен, 1 недоволен
5 много лесен за навигиране, 1 много труден