Изкуството на диалога с Христо Карастоянов, 16 – 27 септември

В този курс писателят Христо Карастоянов разглежда важността на диалога като функционален елемент в художествената проза и средство за водене на действието. Курсът се състои от четири части, посветени на ролята на диалога в кратката проза и в драмата, включени са богатство от примери от българската и преводната литература, както и задачи за четене и …

Изкуството на диалога с Христо Карастоянов, 16 – 27 септември Read More »