Видео лекция за моделите на писане на приказки. Задаване на писмената задача по темата “Имало едно бъдеще”

Приказка по темата “Имало едно бъдеще”

Представете си, че са изминали петдесет години от настоящото време и ние все още живеем в същите условия на предпазване от социални контакти на живо след пандемия. За да си помогнете, може да си отговорите на някои от тези въпроси:

1. Още ли хората ходят с маски или предпазните средства са се променили, еволюирали?

2. До какво е довело виртуалното общуване на поколенията? Например спомнят ли си поздравите, какъв е усетът от докосването до непознатия друг? Има ли страх?

3. Как се посещава лекар, училище, как се работи, как се извършват ремонти, как се събира реколтата от жито, домати, краставици?

4.  Има ли пътувания или хората вече не посещават чужди страни за удоволствие?

5. Какви са пораженията върху любовта и доверието между хората?

6. Какви са новите престъпления?

7. Кое се смята за чудо?

Насоки за написване на първата чернова:

1. Представете обичайния свят на героя от бъдещето в началото на своята приказка. 

2. Отнемете неговата муза, цел, мотивация, която може да захвърлите в миналото, да разболеете, да отвлечете или каквото ви хрумне.

3. Създайте възможност героят да тръгне да я търси в в миналото отпреди пандемията и наблюдавайте реакциите му на всяка подробност от стария свят, който той не познава.

4. Измислете три препятствия по пътя му, които може и да не са свързани с музата, а предизвикват способностите му.

5. Малко преди края на приказката, сторете така, че героят да загази в света от миналото и да не може да се измъкне обратно в бъдещето.

6. Спасете го ненадейно, но така, че той завинаги да изгуби нещо в стария свят.

7. Върнете героят обратно в бъдещето, в света след пандемията. 

8. Дайте наградата му – неговата муза и мъдростта.

9. Напишете извода от своята приказка.

10. Зачеркнете го и проверете дали този извод е разбираем и без да е написан.

Обем: макс. 3 стандартни страници (1800 знака с разстоянието); Times New Roman 12 пункта най-късно до обяд на 19-ти май.