Видео лекция за моделите на писане на приказки. Задаване на писмената задача по темата “Имало едно бъдеще”