Втора индивидуална консултация

Запишете се за втора индивидуална консултация


Date Day Start Time Action

Влез в стаята за инд. консултации

Моля, влезте във виртуалната стая 5 мин по-рано и копирайте текста си в лявото поле.
Дясното поле е предназначено за редакции на самия текст, а разговорът с преподавателя се осъществява в дясното поле (чат).
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА: 45 мин