Втора лекция

Допишете започнатия в първата задача разказ. Нека максималният обем на историята е 1500 думи. Стремете се да изграждате консистентен фантастичен свят, в който интеракцията на героите със заобикалящото ги (колкото и странно да е то, колкото и странни да са те) да е убедителна (т.е. да следва логиката на условния свят, която сте заложили в началото на разказа). Опитайте се да завършите разказа в рамките на зададения срок – дори и да ви се струва неизгладен, това е само първа чернова, върху която ще работим по време на индивидуалните консултации. Успех!