Задача за рефлексия

Разходете се навън (може да останете в стаята си или в спомените си) и се огледайте. Как природата се пресича с човешкия свят, естественото с изкуственото през вашия личен поглед? Напишете кратък разказ, есе или стихотворение (1-2 страници) 

Моля, качете задачата си до 14:00 часа на 17.11 БГ време