Индивидуални консултации

Моля, запазете си час за някои от следните слотове за 45 минутна онлайн консултация с Христо Карастоянов върху Вашите задачи.


Date Day Start Time Action
25 Sep 2023 Monday 09:00
25 Sep 2023 Monday 10:00
26 Sep 2023 Tuesday 09:00
26 Sep 2023 Tuesday 10:00
26 Sep 2023 Tuesday 11:00
26 Sep 2023 Tuesday 12:00
26 Sep 2023 Tuesday 13:00
27 Sep 2023 Wednesday 09:00
27 Sep 2023 Wednesday 10:00
27 Sep 2023 Wednesday 12:00
27 Sep 2023 Wednesday 15:00