Обратна връзка

1 – не ми беше полезен 2 – сравнително полезен 3 – полезен 4 – много полезен
1 – недоволен/а 2 – сравнително доволен/а 3 – доволен/а 4 – много доволен/а
5 много доволен/на, 4 доволен/на, 3 неутрално, 2 недоволен/на, 1 недоволен/на.
5 много доволен/на, 4 доволен/на, 3 неутрално, 2 недоволен/на, 1 недоволен/на.
5 много доволен/на, 4 доволен/на, 3 неутрално, 2 недоволен/на, 1 недоволен/на.