Първа задача

Това е автопортретът на английско-мексиканската художничка и писателка Леонора Карингтън. Разгледайте картината, обърнете внимание на всички детайли в нея и си представете, че ви предстои да напишете разказ, който е свързан с или вдъхновен от произведението на Карингтън. Представете си, че работното заглавие на разказа е „Жената и хиената“ (вие може да предложите друго, в зависимост от историята, която си представите, че ще напишете). Представете си и че изобразеното на картината е свързано най-пряко с началото на вашия разказ.

Опитайте се да си отговорите на следните въпроси:

Кой е главният герой?

От каква гледна точка е разказът (дали е първо, второ или трето лице)?

Какъв е по-широкият контекст на изобразеното в картината? Къде и как се случва всичко и защо жената и хиената са се озовали в една стая (тук имате пълна свобода на въображението, не сте ограничени от реалния контекст на създаването на реалната картина от Леонора Карингтън). Какъв е светът, в който това е възможно? Колко близко/далече от познатия ни свят е въображаемия свят на разказа ви?

Кой аспект на фантастично доминира в разказа? Сюрреализъм, научна фантастика, ужаси, фентъзи, диаболизъм, абсурдизъм… тук отново имате пълна свобода.

И накрая напишете само началото на вашия разказ. Нека текстът е в рамките на 300-350 думи.

За четене:

„Аксолотл“ е един от най-странните и интересни разкази на Хулио Кортасар. Той е и пример за история, чиято цел е да бъде описана „срещата“ между две радикално различни съзнания – човешкото и нечовешкото. Обърнете внимание на това как разказът прелива ту в едното, ту в другото и така засилва несигурността на читателя по отношение на въпроса „Чий разказ чета – на човека или нечовека?“. Ще намерите текста в секция Materials и с клик върху Аксолотл ще го свалите в уърд формат.

Краен срок: 2-ри май