Първа задача

Това е автопортретът на английско-мексиканската художничка и писателка Леонора Карингтън. Разгледайте картината, обърнете внимание на всички детайли в нея и си представете, че ви предстои да напишете разказ, който е свързан с или вдъхновен от произведението на Карингтън. Представете си, че работното заглавие на разказа е „Жената и хиената“ (вие може да предложите друго, в зависимост от историята, която си представите, че ще напишете). Представете си и че изобразеното на картината е свързано най-пряко с началото на вашия разказ. 

Опитайте се да си отговорите на следните въпроси:

– Кой е главният герой?

– От каква гледна точка е разказът (дали е първо, второ или трето лице)?

– Какъв е по-широкият контекст на изобразеното в картината? Къде и как се случва всичко и защо жената и хиената са се озовали в една стая (тук имате пълна свобода на въображението, не сте ограничени от реалния контекст на създаването на реалната картина от Леонора Карингтън). Какъв е светът, в който това е възможно? Колко близко/далече от познатия ни свят е въображаемия свят на разказа ви? Какви детайли (материални и нематериални) ще помогнат най-бързо на читателя да навлезе в новия и чужд свят, който изграждате?

– Кой аспект на фантастично доминира в разказа? Сюрреализъм, научна фантастика, ужаси, фентъзи, диаболизъм, абсурдизъм… тук отново имате пълна свобода.

И накрая напишете само началото на вашия разказ. Старайте се да не правите просто описание на картината. Използвайте потенциала на изобилието от образи в нея. Един разказ може да се роди от съвсем дребен детайл, елемент, който не е централен в картината, но който би помогнал на вашия разказ да се разгърне. 

Нека текстът е в рамките на 300-350 думи

След като напишете началото, добавете кратък преразказ (около стотина думи) на останалата част от произведението, както си го представяте в завършен вид. Може да оформите преразказа и като план с точки и подточки. Тук можете да опишете и в каква посока или жанр на фантастичното искате да се движи цялата история. Дали срещата между жената и хиената е магически реализъм? Или пък хорър? Дали това, което се вижда на картината, не е компютърна симулация, а светът извън нея – дистопичен? 

Целта на този преразказ/план е да ви помогне да изградите по-ясна структура на идеята за разказ, хрумнала ви след „срещата“ с картината. Тя е и мост към втората задача (след първата консултация), а именно: завършване на цялото произведение.

За четене:

„Аксолотл“ е един от най-странните и интересни разкази на Хулио Кортасар. Той е и пример за история, чиято цел е да бъде описана „срещата“ между две радикално различни съзнания – човешкото и нечовешкото. Обърнете внимание на това как разказът прелива ту в едното, ту в другото и така засилва несигурността на читателя по отношение на въпроса „Чий разказ чета – на човека или нечовека?“ Ще намерите текста в секция Materials и с клик върху Аксолотл ще го свалите в уърд формат.