Първа индивидуална консултация


Date Day Start Time Action
07 Oct 2020 Wednesday 18:30
07 Oct 2020 Wednesday 19:30
07 Oct 2020 Wednesday 20:00
07 Oct 2020 Wednesday 21:00
08 Oct 2020 Thursday 09:00
08 Oct 2020 Thursday 11:00

Cтаята за инд. консултации

Моля, влезте във виртуалната стая 5 мин по-рано и копирайте началото на разказа си в лявото поле.
Лявото поле е предназначено за редакции на самия текст, а разговорът с преподавателя се осъществява в дясното поле (чат).
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА: 45 мин