Творческа задача по темата “Имало едно бъдеще” – рефлексия


Прочетете приказката „Храбрият оловен войник” на Ханс Кристиан Андересен, след което се опитайте да разпознаете и назовете основните структурни елементи в приказката. Това включва следното:

1. Разделете приказката на подчасти.

2. Назовете какво представлява всяка част според вас като структурен елемент от приказката.

Например: Първата част на приказката започва от изречение… до изречение… и представлява „Представяне на света на героя”.

Препоръчителен обем: 1 стандартна страница (1800 знака с разстоянието); Times New Roman 12 пункта.

След като качите произведението си до 6-ти ноември, проверете коментара на Диана под него.